IMDb rmer
or

Country: China


Ba wang bie ji (1993)
Da hong deng long gao gao gua (1991)
Faa yeung nin wa (2000)
Looper (2012)
Ying xiong (2002)
Yip Man (2008)

* Red titles are now in Top 250. Black titles are currently not in. Gray titles never been in Top 250.